ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ΅ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ NAVAL ACADEMY NIKOLA VAPTSAROV ΒΑΡΝΑ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Ηγεσια Σχολής 
"Τμημα Πλοήγηση"

Κοσμήτορας της Σχολής

ass. Prof. Captain Nikalai Velikov

Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Σχολής

Αναπληρωτής Καθηγητής, Δρ Blagovest 
Belev

 

Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος

Αναπληρωτής Καθηγητής, γιατρός Tsvyatko Tsanev