ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ

 

1. Άλλο ένα εισοδηματικό πλεονέκτημα των Αξιωματικών του Εμπορικού Ναυτικού είναι αυτό της φορολόγησης.
2. Επικρατεί ειδική φορολογική ρύθμιση για το Ναυτικό επάγγελμα.
3. Ο φορολογικός συντελεστής για τους μισθωτούς όλων των υπόλοιπων κλάδων πλην των ναυτικών για το έτος 2014 είναι 42,5% για εισόδημα άνω των € 26.705.
4. Μειωμένος φορολογικός συντελεστής (6%) στις αμοιβές των Αξιωματικών του Εμπορικού Ναυτικού από το έτος 2014.