Φοιτητικά Δάνεια ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΡΝΑΣ ΕΜΠΟΡΟΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Tο νομικό τμήμα της Ναυτικής ακαδημίας Βάρνας  αναλαμβάνει όλοι την γραφειοκρατική διαδικασία για την έκδοση φοιτητικού δάνειου των υποψήφιων.

Οι δηλώσεις και οί οροί των δανείων είναι διαθέσιμες στα γραφεία της Ακαδημίας στην Θεσσαλονικη Οδος οπλοποιου 3 τηλ 2310833666 μεταφρασμένα στα Ελληνικά και στην διάθεση τωνφοιτητων μας.

Τα φοιτητικά δάνεια έχουν την εγγύηση του κράτος  που σημαίνει ότι οι όροι είναι ευνοϊκότεροι και οι τόκοι χαμηλότεροι.

Δικαιούχοι φοιτητικού δανείου είναι όλοι η έλληνες φοιτητές/τριες της Ναυτικης Ακαδημιας Βαρνας στην ηλικία κάτω 35 ετών, που σπουδάζουν στην ναυτικη Ακαδημια Βαρνας σε ένα πρόγραμμα Bachelor, Μάστερ ή PhD π – και δεν έχουν διακόψει τις σπουδές τους και δεν έχουν άλλο πτυχίο για το ίδιο βαθμό.

οι τράπεζες που έχουν υπογράψει σύμβαση με το Κράτος για σπουδες στη Βουλγαρια προς το παρόν είναι τρεις : DSK BANK,RAIFFEISENBANKALLIANZBANK

Το επιτόκιο που ο δανειολήπτης οφείλει στην τράπεζα είναι ετήσιο, σταθερό και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7 %.

Περίοδος χάριτος είναι το χρονικό διάστημα από τη σύναψη της σύμβασης πίστωσης μέχρι την παρέλευση ενός έτους από την πρώτη ημέρα της τελευταίας κρατικής εξέτασης ή υπεράσπιση διατριβής σύμφωνα με το πρόγραμμα για την ειδικότητα και το βαθμό.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου χάριτος ο φοιτητής της Ναυτικης Ακαδημιας Βαρνα δεν πληρώνει ούτε κεφαλαίου ούτε τόκους.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου χάριτος, η Τράπεζα θα χρεώνει τόκους επί της χρησιμοποιούμενο ποσό του δανείου, το οποίο κεφαλαιοποιείται σε ετήσια βάση.

Ο φοιτητής  δεν οφείλει να πληρώνει τέλη, προμήθειες ή άλλα έξοδα που σχετίζονται άμεσα με τη χορήγηση και τη διαχείριση των πιστώσεων.

Ο δανειολήπτης υποχρεούται να επιστρέψει το συνολικό ποσό της πίστωσης σε ίσες μηνιαίες δόσεις κατά την περίοδο των 10 ετών μετά από τη λήξη της περιόδου χάριτος.

 

Για περισσότερεςπληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας. στο τηλ 2310833666