ΑΕΝ ΒΑΡΝΑΣ ΑΞΙΖΕΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΕΜΠΟΡΟΠΛΟΙΑΡΧΟΥ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ)

 

 Ειδικότητα  Φορτηγα -Bulk-Gas

 Καθαρός μισθός

 Πλοίαρχος

 12.000

 Υποπλοίαρχος

  8.500

 Ανθυποπλοίαρχος

  6.000

 Μηχανικός Α΄

 10.500

 Μηχανικός Β΄

  7.500

 Μηχανικός Γ΄

  5.000

 Ειδικότητα   Aκτοπλοία

 Καθαρός μισθός

 Πλοίαρχος

 8.500

 Υποπλοίαρχος

 6.000

 Ανθυποπλοίαρχος

 4.000

 Μηχανικός Α΄

 8.300

 Μηχανικός Β΄

 6.000

 Μηχανικός Γ΄

 4.000

 
Πρέπει να σημειωθεί ότι:
 
 Η έννοια των «καθαρών αποδοχών» σημαίνει, ότι από τον μισθό που εισπράτει ο αξιωματικός Εμπορικού Ναυτικού έχουν αφαιρεθεί οι κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταμείων και ο φόρος εισοδήματος ο συντελεστής του οποίου είναι 3%. Πρόκειται εδώ για διακριτική μεταχείριση από μέρους της Πολιτείας σε αναγνώριση του ρόλου και της προσφοράς του ναυτικού στην Εμπορική Ναυτιλία και μέσω αυτής, στην εθνική οικονομία.