ΑΕΝ ΒΑΡΝΑ ΔΟΑΤΑΠ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΡΝΑ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ /ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΝ ΕΜΠΟΡΟΠΛΟΙΑΡΧΩΝ / ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

 metapti

 

 

Ισότιμα είναι τα διπλώματα Α τάξης των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού με τα πτυχία των ΤΕΙ σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Υπουργός Ναυτιλίας σε γραπτή του απάντηση μετά από σχετική ερώτηση. Το παραπάνω ισχύει για τους εισακτέους στις Ελληνικες ΑΕΝ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2005-6 και εφεξής.
Όσον αφορά τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων καθώς και τη διαδικασία αναγνώρισης των εν λόγω διπλωμάτων με τα πτυχία των ΤΕΙ των αποφοίτων ΑΕΝ που εισήχθησαν πριν το 2005-6 και των αποφοίτων από τις Ανώτερες Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού (ΑΣΔΕΝ) το Υπουργείο Ναυτιλίας έχει καταρτίσει σχετικό σχέδιο Π.Δ το οποίο και έχει αποστείλει στο Υπουργείο Παιδείας για την από πλευράς του νομοτεχνική επεξεργασία.

Δυστυχώς, μέχρι σήμερα παρά τις σοβαρές προσπάθειες των φοιτητών των Ελληνικών ΑΕΝ δεν έχει εκδοθεί ούτε καν το ΠΔ.για την ισοτιμία των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΝ με τα ΤΕΙ !!!!

Από το 2000 η Ναυτική Ακαδημία Βαρνας είναι ενεργό μέλος και συνιδρυτής της Διεθνούς Ένωσης Ναυτιλιακών Πανεπιστημίων (IAMU). Έχει τα πιστοποιητικά IMO (International Maritime Organization), ο οποίος ελέγχει την ναυτιλιακή εκπαίδευση παγκοσμίως 

Οι απόφοιτοι της Ναυτικης Ακαδημιας Βάρνας έχουν πτυχίο ΑΕΙ Μηχανικού Πλοήγησης και Μηχανολόγου Μηχανικού ΑΕΙ και άδεια Γ' Πλοιάρχου ή Μηχανικού από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας της Βουλγαρίας. Σύμφωνα με τα παγκόσμια αναγνωρισμένα πρότυπα  (STCW) του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας (I.M.O.). 

Η προσπάθεια Ακαδημαικής αναγνώρισης και ισοτιμίας του πτυχίου της ΑΕΝ Βάρνας με τα πτυχία των Ελληνικών ΑΕΝ θα σήμαινε Ακαδημαική υποτίμηση των πτυχίων της Ναυτικής Ακαδημίας Βάρνας από ΑΕΙ BACHELOR σε πτυχίο Eλληνικής ΑΕΝ που δεν εχει αναγνωριστει Ακαδημαικά ούτε ως ισότιμο των ΤΕΙ.

Σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα, αυτά κατοχυρώνονται σύμφωνα με τα Διεθνή πρότυμα της Εμπορικής Ναυτιλίας απο τον Παγκόσμιο Οργανισμό Ναυτιλίας.(stcw του I.M.O)

Οι απόφοιτοι της Ναυτικής Ακαδημίας Βάρνας που επιθυμούν να μετατρέψουν και να αναγνωρίσουν την άδεια τους, την καταθέτουν στο Ελληνικό Υπουργείο Ναυτιλίας και εντός 3 εργάσιμων ημερών παραλαμβάνουν την πιστοποίηση αναγνώρησης και μεταροπής της αδειάς τους.