Σπουδές ΑΕΝ Βαρνας Εμπορικού Ναυτικού Εμποροπλοιάρχων στη Ναυτική Ακαδημία Βάρνας Νaval Academy Nikola Vaptsarov

Merchant-Marine-Academy1 copy

 

Η Ναυτική Ακαδημία Βάρνας (Naval Academy Nikola Vaptsarov) σχολή Πλοιάρχων /Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού αποτελεί σύγχρονο Πανεπιστήμιο Α.Ε.Ι Ναυτικής Εκπαίδευσης, με περισσότερο από έναν αιώνα ζωής, σύμφωνα με τα παγκόσμια αναγνωρισμένα πρότυπα.

Είναι συνιδρυτής και ενεργό μέλος της Διεθνούς Ένωσης Ναυτιλιακών Πανεπιστημίων I.A.M.U. (International Association of Maritime Universities).
Διαθέτει την Πιστοποίηση I.M.O. (International Maritime Organization) και του αντίστοιχη του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Μηχανικής στο Λονδίνο (ImarE).

Διεθνείς συνεργασίες με αντίστοιχες Πανεπιστημιακές Ναυτικές Σχολές σε Η.Π.Α., Γερμανία, Ιταλία, Τουρκία, Ουκρανία, Ρουμανία, Πολωνία, με εκπαιδευτικές και ακαδημαϊκές σχέσεις, εμπλουτίζουν τα προγράμματα, την αξιοπιστία της και τη διεθνή της αναγνώριση.

ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ – ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

Ορισμός: Ο πλοίαρχος είναι ο κυβερνήτης των εμπορικών ή ακτοπλοϊκών σκαφών και ταυτόχρονα ο αντιπρόσωπος του πλοιοκτήτη στο πλοίο. Είναι ο κύριος υπεύθυνος για την ασφάλεια του πλοίου, του πληρώματος, του φορτίου και των επιβατών

Περιγραφή: Ειδικότερα, ο πλοίαρχος χαράζει την πορεία του πλοίου και παρακολουθεί την ταχύτητά του με τη βοήθεια ειδικών ηλεκτρονικών μηχανημάτων ναυσιπλοΐας και χαρτών και κάνει τους απαραίτητους ελιγμούς για την ομαλή προσέγγιση ή την απομάκρυνση του πλοίου από την προβλήτα του λιμανιού. Επιπλέον, έχει τη γενική ευθύνη για τον ανεφοδιασμό του πλοίου, κρατάει το ημερολόγιο του πλοίου και κάνει τον αναγκαίο προγραμματισμό. Κατευθύνει και οργανώνει την εργασία όλων των μελών του πληρώματος παρακολουθώντας ταυτόχρονα τη σωστή εκτέλεση των καθηκόντων τους. Έχει ευθύνη για την παροχή ιατρικής βοήθειας σε μέλη του πληρώματος ή σε επιβάτες σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Όταν εργάζεται σε εμπορικό πλοίο, προετοιμάζει το σχέδιο φόρτωσης και εκφόρτωσης του πλοίου, επιβλέπει τις αντίστοιχες διαδικασίες και φροντίζει για την ασφάλεια των εμπορευμάτων. Παράλληλα, κάνει τις απαραίτητες συνεννοήσεις με τις λιμενικές αρχές και τους φορτωτές, καθώς και τις διαπραγματεύσεις με τους παραλήπτες του φορτίου που μεταφέρει.
Στη διάρκεια του ταξιδιού έχει απόλυτη εξουσία όσον αφορά στη διοίκηση αλλά και σε νομικά θέματα. Για παράδειγμα, μπορεί να διατάξει ακόμα και την κράτηση επιβατών που παραβαίνουν το νόμο, να αποφασίσει την απόρριψη εμπορευμάτων ή την εγκατάλειψη του πλοίου σε περίπτωση κινδύνου για τη ζωή του πληρώματος ή των επιβατών.
Είναι υπεύθυνος για την πληρωμή των μισθών του πληρώματος, καθώς και για τη σύνταξη αναφορών και εκθέσεων που απαιτούνται από τις αρχές ή τη ναυτιλιακή επιχείρηση. Για τη διεκπεραίωση πολλών από αυτά τα καθήκοντά του συνεργάζεται με τους άλλους αξιωματικούς του πλοίου.
Γενικά, ο πλοίαρχος είναι υπεύθυνος για τη χάραξη της πορείας του πλοίου και τους ελιγμούς προσέγγισης στα λιμάνια. Έχει ευθύνη για την επιλογή και το συντονισμό των αρμοδιοτήτων του πληρώματος, την τήρηση της τάξης, τον έλεγχο καταλληλότητας και την καλή λειτουργία και ασφάλεια του πλοίου.

Σπουδαιότητα: Το επάγγελμα του πλοιάρχου απαιτεί υπευθυνότητα, αποφασιστικότητα και κριτική σκέψη. Ο πλοίαρχος πρέπει να είναι τολμηρός, εύστροφος, ανεξάρτητος, να έχει συναισθηματική ωριμότητα και καλή υγεία. Πολύ σημαντικό, εξάλλου, είναι να έχει διοικητικές και οργανωτικές δεξιότητες, αφού είναι απαραίτητο να χειρίζεται πολλά θέματα ταυτόχρονα και να διοικεί ικανοποιητικά το σύνολο του πληρώματος, το οποίο, όπως προαναφέρθηκε, συνήθως είναι ανομοιογενές, κάτω από τις δύσκολες συνθήκες απομόνωσης που επιβάλλει το θαλάσσιο ταξίδι. Ακόμη, οφείλει να είναι δίκαιος και αμερόληπτος, να διαθέτει ευαισθησία και ενδιαφέρον για τα μέλη του πληρώματος και τις συνθήκες διαβίωσής τους στο πλοίο και να εμπνέει σεβασμό.
Το επάγγελμα επιλέγουν, κυρίως, άνθρωποι αυτάρκεις, που αγαπούν τη θάλασσα, τα ταξίδια και αψηφούν τους κινδύνους.
Σήμερα, τα πλοία είναι αυτοματοποιημένα και για το λόγο αυτό για την ενασχόληση με το επάγγελμα απαιτούνται γνώσεις χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλων πολύ εξειδικευμένων ηλεκτρονικών μηχανημάτων. Επίσης, απαραίτητη θεωρείται η γνώση ξένων γλωσσών.

Μέλλον: Η σταθερή ανάπτυξη της ναυσιπλοΐας και των θαλασσίων μεταφορών δημιουργούν θετικές προοπτικές απασχόλησης για εξειδικευμένα στελέχη, ενώ η αποφοίτηση από τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) ακολουθεί ελεγχόμενους ρυθμούς.

Περιβάλλον ενασχόλησης: Οι πλοίαρχοι απασχολούνται σε ναυτιλιακές εταιρίες. Μετά από αρκετά χρόνια θαλάσσιας υπηρεσίας μπορούν να αναλάβουν διάφορες θέσεις στα ναυτιλιακά γραφεία και έτσι να σταματήσουν να ταξιδεύουν.
Αρκετοί πλοίαρχοι εργάζονται ως καπετάνιοι σκαφών αναψυχής ή δημιουργούν εταιρίες ενοικιάσεως τέτοιων σκαφών.

Επαγγελματικές συνθήκες: Ο πλοίαρχος είναι υπεύθυνος για ό,τι συμβαίνει στο πλοίο που κυβερνά, πράγμα που συνεπάγεται αυξημένες ευθύνες. Εξάλλου, και οι συνθήκες εργασίας του πλοιάρχου είναι ιδιαίτερες. Από τη φύση του το επάγγελμα απαιτεί παραμονή για μεγάλα χρονικά διαστήματα μακριά από το σπίτι και τα συγγενικά πρόσωπα. Επίσης, η σύσταση του πληρώματος ενός πλοίου είναι πολλές φορές ανομοιογενής, αφού αποτελείται από άτομα διαφόρων εθνικοτήτων, τα οποία δεν μιλούν την ίδια γλώσσα, έχουν διαφορετικές συνήθειες και αξίες, με αποτέλεσμα την πιθανότητα δημιουργίας προβλημάτων στην καθημερινή συμβίωση, γεγονός που ο πλοίαρχος καλείται να αντιμετωπίσει και να διευθετήσει. Ακόμα, στη διάρκεια του ταξιδιού οι κίνδυνοι και οι δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις κακοκαιρίας, είναι πολλοί. Τέλος, σε έκτακτες περιστάσεις, ο πλοίαρχος μπορεί να χρειαστεί να εργάζεται για πολλές ημέρες χωρίς διακοπή.
Στα σύγχρονα πλοία οι συνθήκες διαβίωσης είναι ιδιαίτερα καλές. Ειδικότερα οι αξιωματικοί έχουν τις δικές τους καμπίνες, οι οποίες είναι πλήρως εξοπλισμένες, ενώ οι κοινόχρηστοι χώροι διαθέτουν τηλεόραση, video, αίθουσα ψυχαγωγίας κ.λπ.

Γενικά σχόλια: Ο πλοίαρχος χρειάζεται να διαθέτει συνέπεια, υπευθυνότητα, αίσθημα δικαιοσύνης και να αποπνέει κύρος, εμπιστοσύνη και σεβασμό τόσο στο πλήρωμα, όσο και στους επιβάτες.
Ο πλοίαρχος είναι απαραίτητο να διαθέτει ηγετικές δεξιότητες, προκειμένου να επιτυγχάνει τη διευθέτηση των όποιων προβλημάτων δημιουργούνται και τη διευκόλυνση της συνεργασίας των μελών του πληρώματος.ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Ορισμός: Ο μηχανικός πλοίων είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση, την καλή λειτουργία των μηχανών του πλοίου, καθώς και για τον υπολογισμό και την προμήθεια καυσίμων, νερού, λιπαντικών και ανταλλακτικών στα πλοία.

Περιγραφή: Ο μηχανικός εργάζεται κυρίως στο μηχανοστάσιο και ελέγχει την καλή λειτουργία της μηχανής και των άλλων μηχανημάτων και συσκευών του πλοίου, όπως ηλεκτρογεννήτριες, γερανοί κλπ. Ο έλεγχος των μηχανών στα σημερινά πλοία γίνεται κυρίως μέσω της κονσόλας ελέγχου και με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. Πιο αναλυτικά, ο μηχανικός με την βοήθεια του πληρώματος μηχανής προγραμματίζει και επιβλέπει τις εργασίες συντήρησης. Αναλαμβάνει τις επιδιορθώσεις που μπορεί να απαιτούνται, ώστε το πλοίο να συνεχίζει τη λειτουργία του χωρίς προβλήματα. Εξασφαλίζει τη σωστή κατανάλωση καυσίμων και λιπαντικών, ώστε να ελαχιστοποιούνται τα έξοδα. Συνεργάζεται με τον πλοίαρχο για την ταχύτητα, τους ελιγμούς και τους χειρισμούς του σκάφους. Υπολογίζει τις απαραίτητες προμήθειες καυσίμων, λιπαντικών και άλλων ανταλλακτικών και θέτει τις παραγγελίες σε συνεννόηση με τη διοίκηση της ναυτιλιακής επιχείρησης. Τέλος, παραλαμβάνει τα καύσιμα και λιπαντικά και εκτελεί απογραφές των ανταλλακτικών.Ο μηχανικός μαζί με τον πλοίαρχο είναι οι αξιωματικοί με τις περισσότερες ευθύνες στο πλοίο και πρέπει να συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους.

Σπουδαιότητα: Η υπολογιστική και η μαθηματική ικανότητα είναι απαραίτητες, ώστε ο μηχανικός να εκτελεί με ακρίβεια υπολογισμούς κατανάλωσης και προμήθειας καυσίμων, λιπαντικών και άλλων ανταλλακτικών. Οι τεχνικές γνώσεις και η επιδεξιότητα στα χέρια είναι απαραίτητα προσόντα, ώστε να μπορεί να εκτελεί επιδιορθώσεις και να βρίσκει λύσεις σε βλάβες. Η γνώση ξένων γλωσσών και ιδιαίτερα της αγγλικής είναι επίσης απαραίτητη, τόσο για την προφορική, όσο και για την γραπτή επικοινωνία (σύνταξη αναφορών, κλπ.). Ο μηχανικός χρειάζεται να διαθέτει υπευθυνότητα, ευσυνειδησία και διοικητική ικανότητα, ώστε να μπορεί να διευθύνει το πλήρωμα της μηχανής, αλλά και να διευθετεί τυχόν διαφορές μεταξύ τους. Επίσης, πρέπει να αποπνέει κύρος και αξιοπιστία και να έχει ικανότητα αρμονικής συνεργασίας μέσα σε κλίμα εμπιστοσύνης με τους άλλους αξιωματικούς και τους εργαζόμενους στη μηχανή του πλοίου. Ακόμη, στα χαρακτηριστικά του επαγγελματία περιλαμβάνονται η ανεξαρτησία, η αγάπη για τη θάλασσα και τα ταξίδια. Επειδή η επαφή με τους ανθρώπους είναι σχετικά περιορισμένη, με τα μέλη του πληρώματος, το επάγγελμα αυτό ταιριάζει καλύτερα σε αυτάρκης ανθρώπους. Σήμερα, τα πλοία είναι αυτοματοποιημένα και για το λόγω αυτό απαιτούνται και γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και άλλων πολύ εξειδικευμένων ηλεκτρονικών μηχανημάτων.

Μέλλον: Το επάγγελμα αυτό εξακολουθεί να έχει ζήτηση με την ανάπτυξη του τουρισμού, την παγκοσμιοποίηση της αγοράς και την αύξηση του όγκου των θαλάσσιων μεταφορών και οι αποδοχές θεωρούνται αρκετά καλές.

Περιβάλλον ενασχόλησης: Οι μηχανικοί εργάζονται για λογαριασμό ναυτιλιακών εταιριών σε εμπορικά και επιβατηγά πλοία, ενώ μετά από αρκετά χρόνια θαλάσσιας υπηρεσίας μπορεί να αναλάβουν τη θέση του αρχιμηχανικού στα ναυτιλιακά γραφεία κάνοντας ελάχιστα ταξίδια. Ορισμένοι μηχανικοί δημιουργούν δικές τους μικρές εταιρίες επισκευής πλοίων και σκαφών αναψυχής.

Επαγγελματικές συνθήκες: Το επάγγελμα του μηχανικού πλοίων, είναι δύσκολο και σκληρό. Συνοδεύεται από πολλές ευθύνες και απαιτεί χειρωνακτικές εργασίες, ορθοστασία και συχνά, νυχτερινές βάρδιες. Η εργασία του εκτελείται κυρίως σε συνεργασία με άλλους εργαζόμενους στο πλοίο, το οποίο μπορεί και να αποτελείται από εργαζόμενους πολλών εθνικοτήτων με διαφορετικές συνήθειες και έθιμα. Το γεγονός αυτό μπορεί να δημιουργεί προβλήματα στη καθημερινή διαβίωση, καθώς η συνεργασία και η ομαδική δουλειά είναι απαραίτητη στον περιορισμένο χώρο του πλοίου.Παλαιότερα, οι συνθήκες εργασίας της δουλειάς του μηχανικού ήταν ιδιαίτερα δύσκολες και ανθυγιεινές, με μεγάλη πιθανότητα ατυχημάτων στους χώρους των μηχανοστασίων εξαιτίας της λειτουργίας των μηχανών και των καυσίμων υλών. Στα σύγχρονα πλοία οι συνθήκες διαβίωσης είναι αισθητά πολύ πιο καλές. Ειδικότερα, οι αξιωματικοί έχουν τις δικές τους καμπίνες πλήρως εξοπλισμένες, ενώ στους κοινόχρηστους χώρους υπάρχει τηλεόραση, video, αίθουσα ψυχαγωγίας, εστιατόριο. Θα πρέπει όμως να σημειώσουμε, ότι ο μηχανικός περνάει μεγάλο μέρος του χρόνου του στο μηχανοστάσιο, όπου ο θόρυβος είναι αρκετά ενοχλητικός και ορισμένες φορές η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή. Στα καινούργια πλοία ο χώρος του μηχανοστασίου είναι πλήρως αυτοματοποιημένος και ο έλεγχος της καλής λειτουργίας γίνεται με το πάτημα πλήκτρων από ειδικό θάλαμο ελέγχου. Το συγκεκριμένο επάγγελμα περιλαμβάνει όλες τις δυσκολίες και τα προβλήματα που συνεπάγεται η ζωή του ναυτικού και τους επιπλέον κινδύνους ατυχήματος, που εγκυμονεί η απασχόλησή του στο χώρο του μηχανοστασίου.

Γενικά σχόλια: Το επάγγελμα του μηχανικού πλοίων αφορά ανθρώπους που αγαπούν τη θάλασσα, τα ταξίδια και διαθέτουν ιδιαίτερες δεξιότητες στις μηχανές ,απαιτεί υπευθυνότητα και ιδιαίτερη προσοχή, καθώς από τις εντολές, οδηγίες και ενέργειες του μηχανικού εξασφαλίζεται ο σωστός και ασφαλής πλους του πλοίου μέσα στη θάλασσα.

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

 

{tab ΣΧΟΛΗ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (Ναυτικές επικοινωνίες)}


ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ Μηχανικών Naval Engineering

Γενική Περιγραφή: Ο Ναυπηγός Μηχανικός ασχολείται με την εκπόνηση της μελέτης και της σχεδίασης κάθε είδους πλωτών σκαφών και πλωτών κατασκευών (πορθμείων, πλωτών δεξαμενών), καθώς και με την επισκευή ή μετασκευή παλαιών σκαφών.Όταν το ναυπηγείο αναλαμβάνει την κατασκευή καινούργιου σκάφους, ο Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός κάνει τη γενική σχεδίαση του σκάφους (μορφή, τύπος, εσωτερική διαίρεση, εξοπλισμός, αντοχή πλοίου). Υπολογίζει το βάρος και την ισχύ των μηχανών, το ωφέλιμο φορτίο, τους χώρους, τις αποθήκες, τις αναλογίες, το συνολικό κόστος κατασκευής του πλοίου. Κάνει τη σχεδίαση-χάραξη των διαφόρων τμημάτων του πλοίου και φροντίζει για τη σωστή εφαρμογή της μελέτης και του σχεδίου. Επιβλέπει την εγκατάσταση των μηχανών και των άλλων οργάνων του πλοίου και είναι υπεύθυνος για την ευστάθεια του σκάφους.

Στην περίπτωση που ασχολείται με την ανακατασκευή ενός πλοίου, κάνει τη μελέτη και την επανασχεδίαση των διαφόρων τμημάτων του, ενώ στην περίπτωση της επισκευής πλοίου κάνει πάλι τη μελέτη και τη σχεδίαση του τμήματος που πρόκειται να επισκευασθεί. Επίσης, υπολογίζει τα υλικά, το κόστος και επιβλέπει την εργασία της κατασκευής των νέων τμημάτων που μπορεί να συναρμολογούνται στο πλοίο.

Η ποιότητα του έργου του Ναυπηγού εξασφαλίζει τη σωστή λειτουργία των πλοίων και σκαφών και την ασφαλή χρήση τους κατά τη μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων.

Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος: Ο Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός εγγράφεται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, από το οποίο παίρνει άδεια άσκησης επαγγέλματος μετά από εξετάσεις. Τρία χρόνια μετά τη λήψη της άδειας άσκησης επαγγέλματος μπορεί να υποβάλει αίτηση για το πτυχίο του εργολήπτη, ενώ τέσσερα χρόνια μετά τη λήψη της άδειας μπορεί να λάβει το πτυχίο μελετητή.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Ο Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός μπορεί να έχει σπουδάσει στα αντίστοιχα Τμήματα των Πολυτεχνείων. Σπουδές στον ίδιο τομέα και πτυχίο Τεχνολόγου Ναυπηγού που δίνει τη δυνατότητα μελέτης, σχεδίασης και κατασκευής επισκευής πλοίων και σκαφών ορισμένου μήκους ή επισκευής και μετασκευής οποιουδήποτε σκάφους, παρέχονται από τα αντίστοιχα Τμήματα των ΤΕΙ. Οι απόφοιτοι αυτών των Τμημάτων έχουν το δικαίωμα να εισαχθούν στο δεύτερο έτος του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Πολυτεχνείου, μετά από κατατακτήριες εξετάσεις.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο επαγγελματίας πρέπει να διαθέτει:

Υψηλό αίσθημα ευθύνης
Μεθοδικότητα, δημιουργική φαντασία και συνέπεια
Καλές γνώσεις μαθηματικών και σχεδίου
Γνώσεις φυσικής, μαθηματικών και τεχνικού σχεδίου
Μηχανική και υπολογιστική ικανότητα
Καλή αντίληψη του χώρου και των διαστάσεων
Πνεύμα συνεργασίας και επικοινωνίας με τους συναδέλφους του
Διοικητικές ικανότητες για να οργανώσει και να διευθύνει το τεχνικό προσωπικό ώστε το έργο να ολοκληρωθεί με επιτυχία.
Επαγγελματικές Προοπτικές: Σήμερα, το επάγγελμα του Ναυπηγού παρουσιάζει προβλήματα λόγω της συρρίκνωσης των ναυπηγικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και, γενικότερα, της κρίσης που αντιμετωπίζει η ναυπηγική βιομηχανία. Έτσι, πολλοί Ναυπηγοί αναζητούν διεξόδους απασχόλησης σε άλλους σχετικούς τομείς, όπου μπορούν να εργαστούν με καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές. Μπορεί να εργαστεί στο υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, σε δημόσιες υπηρεσίες για την επιθεώρηση των εμπορικών πλοίων, στην παρακολούθηση της κατασκευής, επισκευής και αξιοπλοΐας σκαφών, σε Οργανισμούς Λιμένων, σε λιμενικές εγκαταστάσεις, σε ναυπηγεία, ναυτιλιακά γραφεία και εταιρείες, καθώς ακόμη και ως ελεύθερος επαγγελματίας εκπονώντας διάφορες ναυπηγικές μελέτες..

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Η εργασία του Ναυπηγού είναι πνευματική, σύνθετη και υπεύθυνη. Κατά τη μελέτη και το σχεδιασμό των πλοίων ο Ναυπηγός εργάζεται σε συνθήκες γραφείου-σχεδιαστηρίου, όπου οι χώροι είναι καλά φωτισμένοι, καθαροί, άνετοι και εξοπλισμένοι με τα πιο σύγχρονα μέσα. Εργάζεται ατομικά ή ομαδικά και μετακινείται συχνά στους χώρους κατασκευής για να επιβλέπει την πορεία των εργασιών. Κατά τη διάρκεια των κατασκευών και την επίβλεψη των εργασιών χρειάζεται να εργάζεται σε εξωτερικούς χώρους, όπως ναυπηγεία, λιμάνια, όπου υπάρχει ένταση και σωματική κούραση. Οι συνθήκες εκεί είναι πολλές φορές ανθυγιεινές, με αρκετό θόρυβο, τεχνητό φωτισμό, αναθυμιάσεις, ενώ εκτίθεται και στις εκάστοτε καιρικές συνθήκες


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΓΓΛΟΦΩΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ, ΔΙΔΑΚΤΡΑ 2000 ΕΥΡΩ/ΕΤΟΣ

ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Οι Ναυτικές Σπουδές στην Ναυτική Ακαδημία της Βάρνας, παρέχουν σύγχρονη εκπαίδευση στη ναυτιλιακή θεωρία και πράξη, τη χρήση νέων τεχνολογιών, δημιουργώντας λαμπρές προοπτικές για τη σταδιοδρομία Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού στους αποφοίτους παγκοσμίως

Οι σπουδές περιλαμβάνουν 6 εξάμηνα θεωρητικής κατάρτισης και 2 εξάμηνα θαλάσσιας πρακτικής, παράλληλα με το Σύστημα Εναλλασσόμενης Εκπαίδευσης (Sandwich Courses System), σύμφωνα με το οποίο η εκπαίδευση εναλλάσσεται μεταξύ Σχολής και πλοίου, μεταξύ θεωρητικών μαθημάτων και πρακτικής άσκησης σε εργαστήρια και εκπαίδευση σε εξομοιωτές (simulator) παράλληλα με την πρακτική εκπαίδευση στη Ναυτική Τέχνη ταξιδεύοντας σε ιδιόκτητα πλοία της σχολής, δηλαδή πραγματοποίησης μεικτής φοίτησης (εσωτερικής και εξωτερικής).

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε αντίθεση με τις Ελληνικές Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, οι φοιτητές της Ναυτικής Ακαδημίας της Βάρνας, δεν είναι υποχρεωμένοι για την πρακτική τους εξάσκηση στα 2 εξάμηνα να αναζητήσουν πλοίο και να εκλιπαρούν ναυτιλιακές εταιρίες και εφοπλιστές ώστε να ολοκληρώσουν τα εκπαιδευτικά τους ταξίδια που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, διότι  η Beststudies ως επισημος αντιπρόσωπος εξασφαλιζει με συμβόλαια τους φοιτητές της πριν την έναρξη των σπουδών σε συνεργασία με Ναυτιλιακές εταιρείες και τη Ναυτική Ακαδημία Βάρνας, που διαθέτει δικά της πλοία στα οποία εκπαιδεύονται οι υποψήφιοι Πλοίαρχοι και Μηχανικοί του Εμπορικού Ναυτικού. Έτσι, απαλλάσσονται οι φοιτητές από αυτό το άγχος και κυρίως οι κοπέλες οι οποίες, ως γνωστών, στην Ελλάδα δυσκολεύονται ή αδυνατούν να ναυτολογηθούν σε πλοίο για να συνεχίσουν την εκπαίδευση τους στις ΑΕΝ.

Η Ναυτική Ακαδημία της Βάρνας όπως θα δείτε και στις φωτογραφίες διαθέτει πλανητάριο για την εξάσκηση ναυσιπλοΐας, σύγχρονες αίθουσες ναυτικής τέχνης, σύγχρονο προσομοιωτή γέφυρας πέμπτης γενιάς, GMDSSπροσομοιωτή, προσομοιωτές μηχανοστασίου και πινάκων ελέγχου σε πραγματικές διαστάσεις όπως επίσης αθλητικές εγκαταστάσεις, γήπεδα τένις, κλειστό κολυμβητήριο, βόλεϊ μπάσκετ κτλ.

Τα πτυχία των αποφοίτων Γ πλοιάρχων και Γ μηχανικών είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένα. Κατατίθενται στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας στην Ελλάδα και εκδίδεται άμεσα άδεια Γ πλοιάρχου από το Υ.Ε.Ν

Επίσης δίνεται η δυνατότητα όσοι επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην ακαδημία της Βάρνας και άλλα 2 χρόνια για το πτυχίο Β πλοιάρχου – Μηχανικού και άλλα 2 χρόνια για το πτυχίο Α πλοιάρχου. Δεν απαιτείται η 24μηνη προϋπηρεσία θαλάσσης και η μετέπειτα εξάμηνη φοίτηση στο ΚΕΣΕΝ όπως ισχύει για τους αποφοίτους Ελληνικών Ναυτικών Ακαδημιών, διότι η Ακαδημία της Βάρνας είναι πανεπιστημιακού επιπέδου και οι απόφοιτοι της μπορούν να ολοκληρώσουν μέχρι το βαθμό Α πλοιάρχου κάνοντας τα εκπαιδευτικά τους ταξίδια σε ναυτιλιακές εταιρίες παγκοσμίως αμειβόμενοι ως Γ ή Β πλοίαρχοι ή στα εκπαιδευτικά πλοία της σχολής

Επίσης, όλοι οι απόφοιτοι της Ναυτικής Ακαδημίας Βάρνας με την απόκτηση του πτυχίου Γ πλοιάρχου ή Μηχανικού, εάν το επιθυμούν, μπορούν να κάνουν μεταπτυχιακό και διδακτορικό πανεπιστημιακού επιπέδου στη Ναυτική Ακαδημία Βάρνας.

Αυτή η επιλογή ενδιαφέρει κυρίως σπουδαστές οι οποίοι θέλουν να σταδιοδρομήσουν κυρίως στην στεριά σε ναυτιλιακές εταιρίες ως διευθυντικά στελέχη, σε κρατικούς φορείς ναυτικού ενδιαφέροντος, λιμεναρχεία και ως καθηγητές ναυτικής εκπαίδευσης στις ελληνικές ΑΕΝ και σε όλο τον κόσμο.

Η Beststudies εκπροσωπεί επίσημα τη Ναυτική Ακαδημία της Βάρνας, εξασφαλίζει επίσημα την εισαγωγή στην Ακαδημία, πλήρη και έγκυρη ενημέρωση σε θέματα ναυτικών σπουδών, γραπτή εγγύηση εισαγωγής, ξενάγηση στην Ακαδημία, εισαγωγη στην εστία, ή εύρεση κατοικίας εκτός Ακαδημιας και πάσης φύσεως γραφειοκρατικής διεκπεραίωσης υποστήριξη του σπουδαστή από την αρχή μέχρι την ορκωμοσία.