ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΑΕΝ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ /ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΟΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΡΝΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

 metagrafesnew

 

Η εφαρμογή ECTS είναι το σύστηµα πιστωτικών µονάδων που χρησιµοποιείται στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ) και αφορά όλες τις χώρες που συµµετέχουν στη Συνθήκη της Μπολόνια. Οι πιστωτικές µονάδες ECTS εκφράζουν το φόρτο εργασίας που χρειάζονται οι φοιτητές για να επιτύχουν τα αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα. Σύµφωνα µε τα βασικά χαρακτηριστικά του ECTS 60 πιστωτικές µονάδες κατανέµονται σε φόρτο εργασίας ενός ακαδηµαϊκού έτους πλήρους φοίτησης, 30 πιστωτικές µονάδες ECTS κατανέµονται συνήθως σε ένα εξάµηνο και 20 πιστωτικές µονάδες ECTS σε ένα τρίµηνο. Οι Ελληνικές Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού δεν υπάγονται στο σύστημα  ects

Ετσι μία μεταγραφή απο Ελληνική ΑΕΝ  στη Ναυτική ακαδημία Βάρνας η οποία υπάγεται στο ECTS διότι ειναι Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα είναι μία πολύ δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία η οποία απαιτεί την αντιστοιχία όχι μόνο των μαθημάτων, αλλά και της διδακτέας ύλης και είναι σε κάθε περίπτωση υπο την εποπτεία του Υπουργείου Ναυτιλίας και του Υπουργείου Παιδείας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας. Η Beststudies ως επίσημως αντιπρόσωπος της Ναυτικής Ακαδημίας στη Βάρνα για το Ακαδημαικό ετος 2019-2020 διεκπαιραίωσε συνολικά 4 μεταγραφές και συγκεγριμένα, μία από ΑΕΝ Μακεδονίας, μία από ΑΕΝ Χανίων, μία από ΑΕΝ Οινούσων και μία απο ΑΕΝ Ασπροπύργου. Καθιερώσαμε με την συνεργασία του νομικού μας τμήματος τη δυνατότητα μεταγραφής και έχουμε πλέον την τεχνογνωσία να μεταγράψουμε Έλληνες φοιτητές αναγνωρίζοντας τους όχι μόνο μαθήματα αλλά και τα τυχόν εκπαιδευτικά ταξίδια και το ΚΕΠ τους απο αυτά.

 

Μεταγραφή δεν σημαίνει απαραίτητα καί επιτυχημένη μεταγραφή!!

Η επιτυχημένη μεταγραφή ενός φοιτητή Δόκιμου Αξιωματικού είναι μια εξειδικευμένη και σοβαρή υπηρεσία που μπορεί να διεκπεραιωθεί επιτυχώς μόνο από τον εκπρόσωπο της Ναυτικής Ακαδημίας Βάρνας, τη Βeststudies .

Η Beststudies είναι η εταιρία που εκπροσωπεί επίσημα τη Ναυτική Ακαδημία Βάρνας και έχει μεγάλη εμπειρία σε μεταγραφές φοιτητών από όλη την Ευρώπη, κυρίως από Ελλάδα ,Τουρκία,Ουκρανία ,Ιταλία.

 

Έτσι εξασφαλίζουμε στους φοιτητές μας που επιθυμούν την μεταγραφή τους, ευνοικές προυποθέσεις, αναγνώριση όλων των μαθημάτων και μεταγραφή στο μεγαλύτερο δυνατό έτος σπουδών. Παρατηρείται το φαινόμενο οι φοιτητές που προτίμησαν τη Beststudies να μεταγράφονται νόμιμα σε μεγαλύτερο έτος, σε αντίθεση με συμφοιτητές τους που εμπιστεύτηκαν τις μεταγραφές τους σε μη εξειδιξευμένα γραφεία( κέντρα ξένων γλωσσών, φροντιστήρια, μεσίτες, κλπ) και είτε δεν κατάφεραν να μεταγραφούν, είτε ξεκίνησαν της σπουδές τους ξανά από τήν αρχή.

 

Για αυτό πρίν ξεκινησετε τη μεταγραφή σας, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο: 2310833666.

goldfishmetagrafes

 

.